Language Partner
Kursy Specjalistyczne


Kursy języka specjalistycznego
- uwzględniają specyficzne potrzeby różnych działów przedsiębiorstw i instytucji, a nawet poszczególnych stanowisk pracy. Wprowadzają słownictwo i struktury językowe typowe dla danych działów (np. finanse, księgowość, marketing) i całych branż (np. prawo, medycyna, język techniczny). Wymagają od uczestników znajomości języka ogólnego na poziomie minimum średnio zaawansowanym.

Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl