Language Partner
Kursy Ogólne


Kursy języka ogólnego
- rozwijają umiejętności pozwalające na swobodną komunikację w różnych sytuacjach życia codziennego. Duży nacisk kładziony jest na gramatykę, słownictwo, wymowę. Rozwijają wszystkie cztery kompetencje językowe (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie). Język ogólny uczony jest na poziomach od początkującego po zaawansowany.

Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl