Language Partner
Kursy Egzaminacyjne


Kursy egzaminacyjne - przygotowują uczestnika do zdawania egzaminu i uzyskania uznawanego na całym świecie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na danym poziomie. Wyróżniamy tu kursy (i crtyfikaty) języka ogólnego jak i specjalistycznego (np. biznesowe, prawne, medyczne, lotnicze). Posiadanie certyfikatu na danym poziomie, wydanego przez uznaną międzynarodową instytucję (jak np. British Council) zwalnia z egzaminów językowych na wiele uczelni, ułatwia uzyskanie prawa pobytu czy obywatelstwa danego kraju, jest też często wymagane przez renomowanych pracodawców jako warunek wstępny w rekrutacji.

Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl