Language Partner
Kursy Biznesowe


Kursy języka biznesowego
 - rozwijają umiejętności pozwalające na swobodną komunikację w sytuacjach typowo biznesowych, takich jak: konferencje, narady, spotkania, prezentacje, negocjacje. Obejmują także doskonalenie umiejętności rozmowy na bieżące tematy ekonomiczne, polityczne, społeczne.
Najbardziej zaawansowane pod względem merytorycznym są kursy języka biznesowego dla kadry menedżerskiej - pozwalające doskonalić umiejętności językowe w kontekstach, z którymi menedżerowie najczęściej spotykają się w swojej pracy. Typowa tematyka obejmuje m. in. zarządzanie strategiczne, marketing, kierowanie personelem, kreowanie wizerunku firmy, negocjacje, konflikt, prezentacje, komunikację w firmie, finanse, style zarządzania.

Kursy biznesowe mogą być prowadzone w systmie mieszanym - częściowo przez lektora polskiego, częściowo przez native speakera.

Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl