Language Partner
Poziomy - Umiejętności Biznesowe

Umiejętności przydatne w pracy (szczegółowa lista jest ustalana indywidualnie z Klientem), które powinien posiadać uczeń kończąc kurs językowy na poziomie:

Podstawowym - A1

- przedstawiać siebie i innych;
- opowiadać o sobie, swojej pracy, firmie w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym;
- odbierać telefon, zostawiać wiadomość, umawiać się na spotkania;
- pisać proste maile np. potwierdzające spotkanie, odpowiedź na zadane pytanie, prośby i oferty;
- rezerwować stolik w restauracji, pokój w hotelu, wakacje;
- przyjmować gości, prowadzić niezobowiązujące pogawędki;
- składać propozycje, formalne oferty;
- prezentować produkty i usługi;
- opisywać zasady, regulaminy;
- udzielać informacji, prosić o informacje

Podstawowym - A2

- opowiadać o sobie, swojej pracy, firmie w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym;
- prowadzić rozmowę telefoniczną;
- pisać maile, listy i faksy stosując charakterystyczne formy dla danej formy korespondencji;
- dokonywać rezerwacji, zgłaszać skargi;
- brać udział w spotkaniach, wyrażać opinię;
- umawiać się na spotkania, zmieniać terminy spotkań;
- opisywać trendy;
- prowadzić prezentacje produktów/ usług i sytuacji finansowej w czasie;
- prezentować dane liczbowe - opisywać grafy, diagramy, tabele;
- tworzyć zaproszenia, prośby i oferty oraz odpowiedzi na nie;
- używać zwrotów grzecznościowych adekwatnych do danej sytuacji;
- prowadzić proste negocjacje

Samodzielności - B1

- rozmawiać telefonicznie na wiele różnych tematów;
- prowadzić i/ lub brać udział w spotkaniu, dyskusji;
- wymieniać informacje korespondencyjnie, telefonicznie i bezpośrednio;
- dostosowywać formę w kontaktach z współpracownikami, przełożonymi, klientami i dostawcami;
- przemawiać publicznie, prowadzić prezentacje;
- opisywać procesy i procedury;
- przeprowadzać i brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej;
- opisywać projekty - planowanie, poszczególne fazy, budżetowanie, rozliczanie;
- czytać literaturę fachową, rozumieć artykuły prasowe (przy pomocy słownika);
- prowadzić negocjacje

Samodzielności - B2

- prowadzić swobodną konwersację na wiele różnych tematów;
- prowadzić różnorodną korespondencję biznesową;
- wyjaśniać skomplikowane zagadnienia, problemy;
- używać zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych, np. kolokacji, idiomów;
- tworzyć raporty i sprawozdania;
- oceniać prawdopodobieństwo oraz spekulować na temat przeszłych i przyszłych wydarzeń;

Biegłości - C1

- znać zagadnienia dotyczące pracy różnych działów (np. prawnego, PR, marketingu, księgowości);
- prowadzić i brać udział w prezentacjach, spotkaniach, telekonferencjach;
- prowadzić spotkania i negocjacje;
- reagować spontanicznie na wszelkie kwestie problematyczne, rozwiązywać codzienne konflikty;
- analizować sytuację i przygotowywać raporty;
- czytać literaturę fachową i ekonomiczną

Biegłości - C2

- komunikować się ustnie i pisemnie przy użyciu różnorodnego słownictwa;
- używać zaawansowanych struktur gramatycznych;
- dostosowywać język do osób, dla których dany język jest językiem obcym, i „native speakerów".


Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl