Language Partner
Skala Poziomów wg Rady Europy

Omawiana skala obejmuje sześć poziomów w trzech grupach:

  • poziom podstawowy: A1 i A2, 
  • poziom samodzielności: B1 i B2,
  • poziom biegłości: C1 i C2.

Poziomy - umiejętności biznesowe

Kończąc kurs językowy na danym poziomie uczeń, oprócz znajomości języka ogólnego, powinien także posiadać umiejętności przydatne w pracy. Szczegółowy zakres tych umiejętności uwzględnia specyficzne potrzeby Klienta.

Czytaj więcej...

Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl