Language Partner

Na czym polega metoda ACTIVE ?


Jest to metoda podążająca za naturalnymi predyspozycjami dzieci do uczenia się przez zabawę i aktywność ruchową. Zadaniem nauczyciela jest stałe pobudzanie ciekawości dzieci poprzez zabawy umożliwiające stopniowe odkrywanie kolejnych elementów układanki, odgadywanie zagadek (np. dźwiękowych), dotykanie nazywanych przedmiotów, wykonywanie czynności ruchowych zgodnie z poleceniem nauczyciela.
Istotą metody jest stała aktywność małych kursantów. Przyswajanie nowych umiejętności następuje naturalnie, wszystkie ćwiczenia mają formę zabawy.
Materiały wykorzystywane na zajęciach to oryginalne książeczki, obrazki oraz nagrania w języku, którego dzieci się uczą każdorazowo dostosowane do ich wieku oraz poziomu znajomości języka.
Lektorzy prowadzący zajęcia posiadają pełne kwalifikacje nauczycielskie oraz doświadczenie w nauczaniu dzieci metodą ACTIVE.
Metoda nasza doskonale sprawdza się w przypadku małych dzieci 2-3 letnich dzieci, często nie potrafiących jeszcze dobrze mówić, gdyż umożliwia im nabycie umiejętności pasywnych - dzieci rozumieją komunikaty w języku obcym, potrafią wykonać polecenie oraz co ma ogromne znaczenie w przypadku tak małych dzieci - mają możliwość zapoznania się z „melodią" języka obcego, co zgodnie z wynikami licznych badań, znacznie ułatwia opanowanie danego języka w wieku późniejszym.

Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl